POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL 2018-09-06T08:14:29+02:00

Avís legal i política de privadesa

De conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que aquesta web és titularitat de Club Nàutic Aiguablava, (d’ara endavant ”EL TITULAR”), amb CIF: G17129479, amb domicili en c. PLATJA DE FORNELLS S/N, 17255 BEGUR (Girona)

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen al TITULAR, o a tercers que han autoritzat el seu ús. EL TITULAR presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i promoció. EL TITULAR autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença al TITULAR, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

POLÍTICA DE PRIVADESA

EL TITULAR es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/o de qualsevol dels serveis oferts pel TITULAR implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa i que les seves dades personals siguin tractats segons s’estipula en ella. Per favor, tingui en compte que a pesar que pugui haver-hi enllaços del nostre web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privadesa no s’aplica als webs d’altres companyies o organitzacions als quals el web estigui redirigit. EL TITULAR no controla el contingut dels webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquests webs.

Preguntes sobre privadesa

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

EL TITULAR

Les nostres dades figuren a l’inici d’aquest avís legal.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.
 • Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, serveis i productes.
 • Si participa en algun dels nostres sorteigs i/o concursos publicarem el seu nom i cognoms, i la seva imatge, als diferents espais i mitjans de comunicació i difusió que utilitzem, incloses les xarxes socials, amb la finalitat de promocionar les nostres activitats, serveis i productes.

Quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, i si participa en una promoció mentre estigui activa, i després, durant els terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades són els consentiments que ens dóna.

Respecte a la informació que ens sigui enviada per menors de 16 anys, s’entendrà que ho ha estat amb el consentiment dels seus representants legals. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com tingui coneixement.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicats a tercers, tret que ho exigeixi una Llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant un escrit adjuntant una còpia d’un document que ho identifiqui, a la nostra adreça física o electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat. L’interessat garanteix que les dades personals facilitades són certs i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests. Les dades que estiguin marcats amb un asterisc seran obligatoris per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar en la prestació dels nostres serveis són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adrecis postals o electròniques
 • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Usem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació al nostre web amb el consentiment informat de l’usuari. L’usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat de la utilització de cookies i per evitar el seu ús. Per obtenir més informació visiti la nostra Política de cookies

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes en l’article 32 del RGPD, per tant, hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

EL TITULAR actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix en el seu lloc web estiguin actualitzats a tot moment, si ben no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts a qualsevol moment. EL TITULAR tampoc serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les Condicions Generals que, si escau, s’estableixin pel TITULAR en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que poguessin acordar-se amb els clients.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat Español. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.