PORT 2020-04-21T10:25:02+02:00

SERVEIS I INSTAL·LACIONS

La Zona de Servei de la dàrsena és la que ve delimitada a l’acta de reconeixement final que obra a Ports de la Generalitat de Catalunya.

La zona de servei de la dàrsena té com a principal destí l’ús per part d’embarcacions esportives o de lleure. Amb caràcter general es permeten tots aquells usos complementaris a aquestes embarcacions que hagin estat degudament autoritzats per la Direcció del Club.

Com a norma general la dàrsena esportiva només admet embarcacions de les llistes 7a, llevat dels casos d’emergència o força major, en que embarcacions d’altres característiques poden utilitzar ocasionalment la dàrsena durant el temps que duri aquesta circumstància.

Els principals serveis que ofereix el Club als seus usuaris són:

  • Connexió aigua i llum en tots els punts d’amarrament

  • Sanitaris amb dutxes

  • Informació meteorològica

  • Xarxa Wi-fi

  • Recollida d’aigües negres i de sentina

  • Recollida de residus perillosos

  • Recollida selectiva de deixalles orgàniques, vidre, plàstic i paper

  • Grua i rampa per a embarcacions

  • Estació de carburants

  • Edifici social i Escola de Vela reconeguda per la Federació Catalana de Vela