BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS – GESTIÓ DE RESIDUS 2018-06-25T13:42:07+00:00

BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS – GESTIÓ DE RESIDUS

Al Club Nàutic Aiguablava s’ha establert una recollida de residus selectiva per tal de donar la possibilitat de reciclar i d’avaluar els residus generats.

Aquesta recollida correspon a totes les fraccions que es puguin generar al Club. També es disposa d’una instal·lació per a la recollida d’aigües de sentina i d’aigües grises provnent de les embarcacions dels usuaris.

No és permés cremar residus ni utilitzar es contenidors o papareres per dispositar bengales, bateries i altres residus qe no siguin els de recollida selectiva.

Gestió de residus

Residus Domèstics – Illes Ecològuique

  • Plàstics i envasos: dipositar en el contanidor groc.
  • Vidres: dipositar en el contenidor verd.
  • Cartró: dipositar en el contanidor blau.
  • Orgànica: dipositar en el contenidor marró.

Punt Verd: Aigües Brutes i de Sentina