BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS – GESTIÓ DE RESIDUS 2020-04-21T10:45:12+02:00

BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS – GESTIÓ DE RESIDUS

Al Club Nàutic Aiguablava s’ha establert una recollida de residus selectiva per tal de donar la possibilitat de reciclar i d’avaluar els residus generats.

Aquesta recollida correspon a totes les fraccions que es puguin generar al Club. També es disposa d’una instal·lació per a la recollida d’aigües de sentina i d’aigües grises provinent de les embarcacions dels usuaris.

No és permés cremar residus ni utilitzar els contenidors o papareres per dispositar bengales, bateries i altres residus que no siguin els de recollida selectiva.

Gestió de residus

Residus Domèstics – Illes Ecològiques

  • Plàstics i envasos: dipositar en el contenidor groc.
  • Vidres: dipositar en el contenidor verd.
  • Cartró: dipositar en el contenidor blau.
  • Orgànica: dipositar en el contenidor marró.

Punt Verd: Aigües Brutes i de Sentina