BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS – GESTIÓ DE LES AIGUES I ABOCAMENTS 2020-04-21T10:46:53+02:00

BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS – GESTIÓ DE LES AIGUES I ABOCAMENTS

AIGUA

El port disposa de:

  • Recollida d’aigua pluvial per ser utilitzada en els lavabos i en el rentat d’embarcacions.
  • Servei difusó d’aigua en la mànega.
  • Rellotge i temporitzador programable.

Recomanacions:

  • Mesurar el consum de l’aigua en el port: asseguri’s de tancar les aixetes i dutxes després d’utilitzar-les.
  • Asseguri’s de tancar les aixetes mentre es neteja la coberta.
  • Avisi al personal del port en cas que detecti alguna fugida d’aigua o bé si detecta alguna avaria en les instal·lacions.

ABOCATS

El port disposa de:

  • El port disposa permanentment de quatre barreres de contenció per als petits vessis o fugides.

El port no disposa d’hangar ni de cap zona habilitada per netejar embarcacions.

Recomanacions:

  • Es prohibeix l’abocament d’aigües sanitàries i de sentines en les aigües de l’interior del port. Tota embarcació que amarri en el port ha de disposar de sistemes de filtre i mitjans de prevenció per a l’abocament d’aigües residuals i de la sentina en port.
  • El personal del port és l’encarregat d’extreure les aigües de sentines i les aigües sanitàries mitjançant la bomba d’aspiració situada en l’Estació de Servei.
  • Les persones jurídiques o físiques que en ocasionin un vessi seran responsables de les despeses de neteja i reparació pels danys originats.