ZONA VEDADA DEL CAP NEGRE AL PA DE PESSIC (SES NEGRES)

Descripció general

L’àrea marina protegida està situada davant del litoral del terme municipal de Begur (Girona). Concretament, la zona marina litoral compresa entre el Cap Negre i el Pa de Pessic definida pels vèrtex recollits a l’article 1 de l’Ordre de creació.

Amb caràcter general, dins aquest espai marí està prohibida:

  • la pesca (professional i/o recreativa),
  • la recol·lecció de flora i/o fauna,
  • la immersió amb escafandre autònoma,
  • l’ancoratge d’embarcacions i
  • la navegació d’embarcacions a una velocitat superior als 3 nusos.

Tot i això, amb caràcter excepcional i de forma puntual, l’organisme gestor (Direcció General de Pesca i Afers Marítims) pot autoritzar algunes d’aquestes activitats.

L’espai marí protegit va des la línia de costa als 30 metres de fondària, amb una mitjana aproximada d’uns 20 metres. Constitueix un bon representatiu dels sistemes rocosos somers de la costa catalana i, a més, conté representació dels tres hàbitats d’interès pesquer: fanerògames marines, coral·ligen i, en menor mesura, grapissars
Pel que fa als hàbitats, s’hi pot observar una elevada diversitat de comunitats. Així, trobem representació de comunitats des de l’estatge supralitoral al circalitoral amb presència de comunitats fotòfil·les, semiesciàfil·les, esciàfil·les, de coral·ligen, de maërl i, fins i tot, algunes coves submergides.

Aquesta elevada varietat de comunitats conforme un ric ecosistema amb una elevada biodiversitat. Els inventaris d’espècies realitzats dins l’espai recullen la presència d’espècies d’elevat interès ecològic com: Litophyllum liquenoides, Cystoseira mediterranea, Posidònia oceànica, Axinella polypoides (esponja canelobre), Corallium rubrum (corall vermell), Paramunicea clavata (gorgònia vermella), Charonia lampas (tritó marí), Luria lurida (porcellana), Pinna nobilis (nacra), Hippocampus hippocampus (cavallet de mar).

Així mateix, també s’ha detectat la presència de: Llamàntol (Hommarus gamarus), llagosta Lluïsa (Scyllarus
arctus), esclop (Scyllarides latus), llagosta (Pallinurus elephas), garota (Paracentrotus lividus), mero (Epinephelus
marginatus), corball (Sciaena umbra) i d’altres espècies d’interès pesquer.

Per tot això, constitueix una zona molt rica amb fauna i flora, així com zona preferent de cria i alevinatge de moltes espècies. En aquest sentit, la seva protecció permet la preservació d’aquestes comunitats, la repoblació de zones adjacents i, per tant, beneficiar la pesca artesanal de la zona.

D’altra banda, l’espai marí protegit ofereix un espai on facilitar la realització d’estudis científics i tècnics sobre els ecosistemes marins i conscienciar la població de la importància dels ecosistemes marins per la nostra societat.

 

By | 2020-11-18T10:38:53+01:00 novembre 18th, 2020|Notícies|