VI REGATA AIGUABLAVA FINN MASTER COPA CATALUNYA FINN

La VI Regata Aiguablava Finn Màster, es celebrá en aigües de la badia d’ Aiguablava, els dies 2, 3 i 4 d’Octubre de 2020. Organitzat pel Club Nàutic  Aiguablava per delegació de la FCV i en col·laboració amb el Club Finn Masters i Finn Cat.
Si hi ha suficient participació, el divendres 2 es celebrá una regata d’entrenament.

1.- REGLES
1,1.- La regata es regirà per les regles tal com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela de la ISAF 2017/2020 (RRV) i a més per,
1.2.- El Reglament de competició de la RFEV.
1.3.-Les recomanacions del codi màster.
1.4.- Serà aplicable l’apèndix P del RRV.
1.5.- En cas de discrepància entre el present Anunci de Regates i les Instruccions de Regates, prevaldran aquestes últimes.

2.- CLASSES PARTICIPANTS. CATEGORIAS.
2.1.- Aquesta regata és una regata oberta i reservada a les embarcacions de la classe Finn que podran participar en les següents categories.
FINN SÈNIOR
FINN MÀSTER (+40)
FINN GRAN MÀSTER (50-60)
FINN GRAN GRAN MÀSTER (60-70)
FINN LEGEND (+ 70)
L’organització es reserva el dret a agrupar diverses classes en el cas que en alguna d’elles el nombre de participants fos mínim.

3.- PUBLICITAT.
Podrà requerir-se als participants l’exhibició de publicitat conforme a la reglamentació 20 del Codi de publicitat de la ISAF.

4.- ELIGIBILITAT
Tots els participants d’aquest Campionat hauran de ser membres de l’Associació Espanyola de la Classe Finn.

5.- INSCRIPCIONS
5.1.- PER A UNA MILLOR PLANIFICACIÓ DE LA REGATA I PER A PODER DONAR EL MILLOR SERVEI A PARTICIPANTS I ACOMPANYANTS, EL CLUB ORGANITZADOR PREGA ENVIAR COM MÉS AVIAT MILLOR LA PREINSCRIPCION DE LA REGATA.

Preinscripcions: Simplement comunicar al Club Nàutic via e-mail (info@cnaiguablava.com) la participació en la regata detallant: Nom, núm. de vela, núm. de llicència i classe (màster, gran màster, etc.)
5.2.- Els drets d’inscripció són de 50€ per participant.

5,3.- Els drets d’inscripció es faran efectius en les oficines del Club, en el moment de confirmar la inscripció, abans de les 11.30 h del dia 03/20.

5.4.- En confirmar la inscripció, a més de registrar-se i signar el formulari cada participant haurà de presentar la Llicència Federativa d’esportista 2020.

5.5.- En confirmar la inscripció es lliurés a cada participant les Instruccions de regates.

6.- PROGRAMA.
DATA                 HORA                       ACTE
Divendres 02      12h a 17h                    Recepció de vaixells i registre participants.
14h                              Regata entreno, si hi ha participació.
Dissabte 03         09h a 11:30h              Recepció de vaixells i registre participants.
12h                               Brífing patrons per a comentar les ANAR.
13.00                           Senyal d’atenció per a la 1ª prova del dia.
20h                             Reunió de classe.
21.30                          Sopar participants, acompanyants i amics.
Diumenge 04     12h                              Brífing patrons.
13h                              Senyal d’atenció per a la 1a prova del dia.
17:30h                        Menjar en les instal·lacions del Club.
18:30h                       Clausura i lliurament de trofeus.

6.2.- Estan programades 8 proves, de les quals s’haurà de completar una perquè el campionat sigui vàlid.

6.3.- El Diumenge dia 04, no es donarà un senyal de sortida a partir de les 16:30h, excepte a conseqüència d’una anomenada general.

7.- FORMAT DE COMPETICION.
Es navega en flota.

8.- TROFEUS.
El llistat de Trofeus, es publiquen en el TOA abans de l’inici de les proves.

9.- RESPONSABILITAT.
9.1.- Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.

9.2.- El Club, el Comitè organitzador o qualsevol persona o organisme involucrat en l’organització, rebutja cap responsabilitat per perdudes i danys, lesions o molèsties que poguessin esdevenir a persones o a coses en terra o en la mar a conseqüència de la participació en les proves emparades per aquest Anunci de Regata.

9.3.- És d’exclusiva responsabilitat d’un regatista decidir si participa en una prova o si contínua en regata.

10.- ALLOTJAMENT
10.1.-L’allotjament serà a compte dels participants.
El Club recomana una sèrie d’Hotels pròxims al Club.
HOTEL AIGUABLAVA Aiguablava 972 62 20 58
HOTEL EETU Aiguablava 673 33 15 15
HOSTAL L´AIXART Aiguablava 972 62 24 80
HOTEL ÉS FURIO Tamariu 972 62 00 36
HOTEL HOSTALILLO Tamariu 972 62 02 28
HOTEL MES COMANGAU Begur 972 62 32 10
HOTEL SA CALMA Begur 972 62 26 57
HOTEL ÉS CEL DE BEGUR Begur 972 62 46 15
HOTEL ALTA HOUSE Begur 972 62 42 06
HOTEL PETIT CONVENT Begur 972 62 27 24
L´HOSTALET DE BEGUR Begur 972 62 25 16
HOTEL LLAFRANC Llafranc 972 30 02 08
HOTEL ARRELS D´EMPORDA Palafrugell 972 98 19 20

Recomanem fer les reserves com més aviat millor, Tots els hotels surten a Booking.
Si necessiten qualsevol ajuda, contactin amb el Club (Srta. Alba) telèfon 972.62.31.61 de 9h a 12h.

10.2.- EL CLUB CONVIDA Als PARTICIPANTS Al SOPAR DEL DISSABTE.
Per a acompanyants el Club cobra el sopar del dissabte al qual s’hauran d’apuntar.

10.3.- EL CLUB CONVIDA Als PARTICIPANTS I ACOMPANYANTS A UN MENJAR INFORMAL EL DIUMENGE.

10.4.- El Club es reserva la capacitat de fer modificacions a aquest AR per força major.

By | 2020-07-22T12:46:02+02:00 juliol 22nd, 2020|Notícies|