V REGATA AIGUABLAVA FINNMASTER COPA CATALUNYA

La V Regata Aiguablava Finnmàster, es celebrara en aigües de la badia d’ Aiguablava, els dies 27,28 i 29 de setembre de 2019. Organitzat pel Club Nàutic de Aiguablava per delegació de la FCV i en col·laboració amb el Club Finn Masters i Finn Cat.
Si hi ha suficient participació, el divendres 27 se celebrés una regata d’entreno.

1.- REGLES
1,1.- La regata es regirà per les regles tal com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela de la ISAF 2017/2020 (RRV) i a més per,
1.2.- El Reglament de competició de la RFEV.
1.3.-Les recomanacions del codi màster.
1.4.- Serà aplicable l’apèndix P del RRV.
1.5.- En cas de discrepància entre el present Anunci de Regates i les Instruccions de Regates, prevaldran aquestes últimes.

2.- CLASSES PARTICIPANTS. CATEGORIES.
2.1.- Aquesta regata, és una regata oberta i reservada a les embarcacions de la classe Finn que podran participar en les següents categories.
FINN SÈNIOR
FINN MÀSTER (+40)
FINN GRAN MÀSTER (50-60)
FINN GRAN GRAN MÀSTER (60-70)
FINN LEGEND (+ 70)
L’organització es reserva el dret a agrupar diverses classes en el cas que en alguna d’elles el nombre de participants fos mínim.

3.- PUBLICITAT.
Podrà requerir-se als participants l’exhibició de publicitat conforme a la reglamentació 20 del Codi de publicitat de la ISAF.

4.- ELEGIBILITAT
Tots els participants d’aquest Campionat hauran de ser membres de l’Associació Espanyola de la Classe Finn.

5.- INSCRIPCIONS
5.1.- PER A UNA MILLOR PLANIFICACIÓ DE LA REGATA I PER A PODER DONAR EL MILLOR SERVEI A PARTICIPANTS I ACOMPANYANTS, EL CLUB ORGANITZADOR PREGA ENVIAR AL MÉS AVIAT POSSIBLE LA PREINSCRIPCIONS DE LA REGATA.

Preinscripcions: Simplement comunicar al Club Nàutic via e-mail (info@cnaiguablava.com) la participació en la regata detallant: Nom, núm. de vela, núm. de llicència i classe (màster, gran màster, etc.)
5.2.- Els drets d’inscripció són de 50€ per participant.
5,3.- Els drets d’inscripció es faran efectius en les oficines del Club, en el moment de confirmar la inscripció, abans de les 11.30h del dia 28/09.
5.4.- En confirmar la inscripció, a més de registrar-se i signar el formulari cada participant haurà de presentar la Llicència Federativa d’esportista 2019.
5.5.- En confirmar la inscripció es lliurés a cada participant les Instruccions de regates.

6.- PROGRAMA.

Divendres 27

 • 12h a 17h  – Recepció de vaixells i registro participants.
 • 14h – Regata entreno, si hi ha participació.

Dissabte 28

 • 09h a 11:30h Recepció de vaixells i registro participants.
 • 12h Brefing patrons per a comentar les ANAR.
 • 13.00 Senyal d’atenció per a la 1ªprova del dia.
 • 20h Reunió de classe.
 • 21.30 Sopar participants, acompanyants i amics.

Diumenge 29

 • 12h Brefing patrons.
 • 13h Senyal d’atenció per a la 1a prova del dia.
 • 17:30h Menjar en les instal·lacions del Club.
 • 18:30h Clausura i lliurament de trofeus.

6.2.- Estan programades 8 proves, de les quals s’haurà de completar una perquè el campionat sigui vàlid.
6.3.- El Diumenge dia 29, no es donarà una senyal de sortida a partir de les 16:30h, excepte com a conseqüència d’una trucada general.

7.- FORMAT DE COMPETICIÓ.
Es navega en flota.

8.- TROFEUS.
El llistat de Trofeus, es publiqués en el TOA abans de l’inici de les proves.

9.- RESPONSABILITAT.
9.1.- Tots els participants ho fan sota el seu propi risc i responsabilitat.
9.2.- El Club, el Comitè organitzador o qualsevol persona o organisme involucrat en l’organització, rebutja cap responsabilitat per perdudes i danys, lesions o molèsties que poguessin esdevenir a persones o a coses en terra o en el mar com a conseqüència de la participació en les proves emparades per aquest Anunci de Regata.
9.3.- És d’exclusiva responsabilitat d’un regatista decidir si participa en una prova o si contínua en regata

10.- ALLOTJAMENT
10.1.-L’allotjament serà a compte dels participants.
El Club recomana una sèrie d’Hotels pròxims al Club.

 • HOTEL AIGUABLAVA Aiguablava 972 62 20 58
 • HOTEL EETU Aiguablava 673 33 15 15
 • HOSTAL L´AIXART Aiguablava 972 62 24 80
 • HOTEL ÉS FURIO Tamariu 972 62 00 36
 • HOTEL HOSTALILLO Tamariu 972 62 02 28
 • HOTEL MES COMANGAU Begur 972 62 32 10
 • HOTEL SA CALMA Begur 972 62 26 57
 • HOTEL ÉS CEL DE BEGUR Begur 972 62 46 15
 • L´HOSTALET DE BEGUR Begur 972 62 25 16
 • HOTEL LLAFRANC Llafranc 972 30 02 08
 • HOTEL ARRELS D´EMPORDA Palafrugell 972 98 19 20

Recomanem fer les reserves al més aviat possible, tots els hotels surten en Booking.

10.2.- El club convida als participants al sopar del dissabte.
Per a acompanyants el Club cobrara el sopar del Dissabte a la qual s’hauran d’apuntar.
10.3.- EL CLUB CONVIDA Als PARTICIPANTS I ACOMPANYANTS Al MENJAR DEL DIUMENGE.
10.4.- El Club es reserva la capacitat de fer modificacions a aquest AR per força major.

By | 2019-09-13T10:58:07+02:00 setembre 13th, 2019|Notícies|